+
Archive: Sep 2015 Home / 2015 / September
 1. Typer av trådlösa nätverk del 2

  Comments Off on Typer av trådlösa nätverk del 2

  WLAN

  WLAN står för Wireless Local Area Network och det är en samling av olika typer av trådlösa nätverk som är lokala. Det skulle inte var fel att säga Wi-Fi ist för WLAN, men att säga VLAN är fel på grund av att det inte är samma sak.

  Populäraste ”familjen” är IEEE 802.11 och det kan användas för att göra en koppling från en centralpunkt till andra personer i samma nätverk, men även IP-telefoner, handdatorer, smartpgones, mediaspelare osv.

  WLANs teknologi är baserat på radiovågor och infraröda vågor (men inte lika mycket idag) för att kommunicera med andra personer/produkter inom en radie. Det betyder att man kan röra sig vart man vill och fortfarande vara uppkopplad till nätverket så länge det är inom radien. WLAN har blivit mycket populärt för att det är mycket billigare än ett ”normalt” nätverk som har kablar.

  Den normala överföringshastigheten idag är 300 Mbit/ s eller neråt, fast det kan variera beroende på vilken router och mottagare man har.

  WLAN- IEEE 802.11 är världsstandarden för nätverk.

  WMAN

  WMAN står för Wireless Metro Area Network. Det är i princip ett stadsnät eller ett nätverk för universitet. Den har också en gräns, oftast stadens gränser eller universitetets gränser. Skillanden mellan WLAN och WMAN är att WMAN har flera utspridda centralpunkter medan WLAN bara har en centralpunkt. Så WMAN kanske har en punkt i centrala Stockholm, 2 i södra, 3 i norra, 2 i västra och 2 i östra. (Påhittade antal)

  Familjen IEEE 802.16 är nätverkstandard till skillnad från IEEE 802.11 i WLAN.
  WiMax är ett annat namn för IEEE 802.16

  Fördelar och nackdelar med olika medlemmar av IEEE Familjen:

  802.11b:

  Fördel:

  Har bra räckvidd

  Nackdelar:

  Har långsammast överföringshastighet
  Tillåter färre samtidiga användare
  Använder 2,4 GHz bandet, det är samma band som mikrovågsugnar, telefoner osv så det kan ge några signalstörningar.

  802.11a:

  Fördelar:

  Tillåter fler personer använda nätet samtidigt
  Använder 5 GHz-bandet, vilket minskar risken för störningar

  Nackdelar:

  Har kortare räckvidd och kan inte genomtränga väggar och andra saker lika bra som andra nätverk.
  Är inte kompatibelt med 802.11b-nätverkskort, routrar och åtkomstpunkter

  802.11g:

  Fördelar:

  Är ungefär lika snabb som 802.11a under ideala omständigheter (bra väder, bra geografisk plats mm)
  Tillåter fler samtidiga användare
  Har bra räckvidd och kan genomtränga hinder
  Är kompatibelt med 802.11b-nätverkskort, routrar och åtkomstpunkter

  Nackdel:

  Använder 2.4 GHz-bandet, vilket ger samma störningsproblem som 802.11b

  802.11n:

  Fördelar:

  Snabbast, kan överföra data i väldigt snabba hastigheter (upp till 600 Mbit/s)
  Använder flera signaler och antenner för ökad hastighet
  Tillåter fler samtidiga användare
  Har bäst räckvidd och kan genomtränga hinder
  Motståndskraftig mot störningar från andra enheter.
  Kan använda båda frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz
  Om 2,4 GHz-bandet används är det kompatibelt med 802.11g-nätverkskort, -routrar och -åtkomstpunkter, ganska flexibelt.

  Nackdelar:

  Om 2,4 GHz-bandet används kan samma störningsproblem, alltså mikrovågsugnarna, telefoner osv.